Waarom Icoonlandschappen?

Nederland kent geen nationaal beleid (meer) ten aanzien van Nationale Landschappen . De in 2004 door het toenmalig Ministerie van VROM als zodanig aangewezen gebieden maken sinds 2011 geen deel meer uit van het nationale regeringsbeleid. Hoewel veel provincies de Nationale Landschappen hebben overgenomen, is er veelal geen budget om deze te onderhouden. Daarmee is een betreurenswaardig einde gekomen aan de nationaal gedragen status van deze landschappen.

Als antwoord op deze ontwikkeling is de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap gestart met de campagne ‘Icoonlandschappen’. Een initiatief bedoeld om gebieden met een onomstreden iconische waarde voor het Nederlands cultuurlandschap te belonen met de waardering die zij verdienen; een erkenning die deze prachtige gebieden voor heel Nederland op de kaart zet. De onderscheiding dient daarmee tevens als aansporing om ook in de rest van ons land respectvol met het landschap om te gaan.

De Vereniging Nederlands Culuurlandschap werkt bij de toekenning van de Icoonlandschappen samen met lokale partijen die ieder op hun eigen manier en in hun eigen discipline bijdragen aan wat het gebied uniek maakt. Daarom is de erkenning Icoonlandschap dus ook echt een prijs van en voor de mensen die het gebied icoonwaardig maken.