Wie benoemt de Icoonlandschappen?

De Icoonlandschappen worden benoemd door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC).

De VNC zet zich in voor het herstel en behoud van het cultuurlandschap in Nederland en doet dit door onder meer aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen.

De missie van de VNC is dan ook om ‘Nederland weer mooi’ te maken. De opkomst van het prikkeldraad en grootschalige ruilverkavelingen hebben ertoe geleid dat grote delen van het Nederlands landschap hun eigenheid en natuurschoon zijn verloren en zijn verworden tot kale vlaktes waar niets meer in leeft of bloeit. De VNC tracht dit proces te keren door waar mogelijk samenwerkingen aan te gaan om het cultuurlandschap te herstellen tot de glorie die het ooit kende; met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren. Dat is niet alleen essentieel voor de biodiversiteit maar ook gunstig voor recreatie en toerisme. We profiteren er dus allemaal van!

Meer informatie over het werk van de VNC leest u op de website.

U kunt het werk van de VNC steunen door lid te worden.