Wat is een Icoonlandschap?

Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn. Een gebied waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven ondanks de naoorlogse kaalslag van het Nederlandse landschap. Een gebied dus dat in alle jaren sinds zijn ontstaan intact is gebleven en zijn cultuurlandschappelijke en -historische waarden heeft behouden.

Een Icoonlandschap kenmerkt zich door een aantal aspecten.

  • Het gebied is uitzonderlijk gaaf
  • Het gebied is uitzonderlijk rijk aan biodiversiteit
  • Het gebied is minstens 200 hectare groot
  • Het gebied kent zo min mogelijk dissonanten (zoals lelijke nieuwbouw of kale akkers)
  • Het gebied kent een rijke cultuurhistorie (die bijvoorbeeld kan bestaan uit architectuur, streekeigen bouw en streekeigen tradities)

Deze kenmerken verschaffen de Icoonlandschappen hun nationale voorbeeldfunctie voor het Nederlandse (cultuur)landschap. Icoonlandschappen staan daarmee dus ook symbool voor een goede omgang met het landschap en dienen als zodanig aan te sporen om ook in de rest van ons land respectvol met het landschap om te gaan.