Het Aaltense Goor

Het Aaltense Goor is in augustus 2022 uitgeroepen tot het derde Icoonlandschap van Nederland.

Geschiedenis

De landbouw in de Achterhoek is eeuwenoud. Al ver voordat de Romeinen door deze streek trokken waren de hoge gronden al in cultuur gebracht. De wallen en hagen hielden toen wilde dieren buiten en beschermden tamme dieren en granen. In die tijd waren er ook nog uitgestrekte veengebieden. Pas halverwege de 19e eeuw waren die grotendeels teruggedrongen tot enkele honderden hectaren tussen Aalten en Harreveld. Hier werd in een kleine 50 jaar ruim 500 hectare woeste grond omgezet in een nat weidegebied met kleine perceeltjes, verdeeld over vele boeren. Om elk perceel waren sloten getrokken met op iedere slootkant een elzenhaag.

 

Reservaat

Tot de ruilverkaveling die in de jaren ’70 en ’80 het landschap tussen Aalten en Lichtenvoorde op zijn kop zette, was dit gebied nog kletsnat. Vermoedelijk is dat ook de redding geweest, want het was er zo drassig dat het te kostbaar was om moderne landbouwpercelen van te maken. Daarom werd dit relatief jonge landschap in het reservaat het ‘Aaltense Goor’ voor het nageslacht veiliggesteld.

Het kronkelige landschap uit de Middeleeuwen is grotendeels verdwenen, maar nog duidelijk zichtbaar op onderstaande oude kaart (rechts). Van het modernere patroon (links) is minder dan de helft gespaard gebleven. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het gebied.


Bron: Topotijdreis.nl

 

Flora en fauna

Dit beschermde gebied herbergt naast een unieke cultuurhistorie ook talloze plant- en diersoorten, waarvan een aantal nationaal of internationaal beschermd. De vele singels die het gebied dooraderen maken het bij uitstek geschikt leefgebied voor struweelvogels als geelgors en braamsluiper, maar ook de nachtegaal, wielewaal, steenuil, bosuil en ransuil vinden hier hun thuis.


Alle percelen zijn rijk aan bloemen en kruiden. Soorten als de gevlekte orchis, pilvaren en de grote ratelaar komen ook nog voor op de lagere en nog meer vochtige delen. Het Goor is bovendien een fijn leefgebied voor insecten. De moerrassprinkhaan kan je hier zomaar tegenkomen.

De onthulling

Downloads

 

Download hier de folder over het Aaltense Goor Icoonlandschap.

Download hier de kaart ‘Begrenzing Icoonlandschap het Aaltense Goor’.

Download hier het persbericht ‘Het Aaltense Goor uitgeroepen tot Nederlands nieuwste Icoonlandschap’.